Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Karadžičova 7773/2, Bratislava 81109
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  30845301
Web:  https://www.sbagency.sk
SK NACE:  Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií [94110]

Všeobecná charakteristika

Agentúra na podporu malých a stredných podnikateľov, granty štrukturálnych fondov, služby akcelerátora, inkubátora, co-workingu

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A