Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Rozpočtová organizácia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00037869
Web:  http://www.umms.sav.sk
SK NACE:  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied [72190]

Všeobecná charakteristika

Ústav SAV, ktorého vedecká činnosť sa zameriava na na vývoj a hodnotenie vlastností progresívnych materiálov ako sú kompozity, kovové peny, superzliatiny, intermetalické materiály a keramické povlaky

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A