Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Bajkalská 18486/19B, Bratislava 82101
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  17054303
Web:  https://www.slaspo.sk
SK NACE:  Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení [66290]

Všeobecná charakteristika

Reprezentovanie, ochrana a presadzovanie spoločných záujmov komerčných poisťovní vo vzťahu k štátu a verejnosti

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná