Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Vietnamská 4622/42 82104 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  50747665
Web:  https://www.facebook.com/cyklologistika/
SK NACE:  Ostatné športové činnosti [93190]

Všeobecná charakteristika

Občianske združenie spájajúce a obhajujúce užívateľov a priaznivcov cyklistickej dopravy

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Dopravné riešenia pre mestá
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)