Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Športovcov 340/1, Považská Bystrica 01701
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  30813883
Web:  https://www.smf.sk
SK NACE:  Ostatné športové činnosti [93190]

Všeobecná charakteristika

Organizácia záujemcov o motocykle, motocyklový šport a mototuristiku

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)