Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Miletičova 19, Bratislava 82619
Slovensko
Právna forma:  Rozpočtová organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00003328
Web:  https://www.ssc.sk
SK NACE:  Podpora a usmerňovanie ekonomiky [84130]

Všeobecná charakteristika

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Výstavba diaľníc a ciest

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)