Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ilkovičova 3 812 19 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397687
Web:  https://www.inqb.sk/
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Univerzitný inkubátor, podpora startupov, networking, mentoring, organizácia podujatí pre širokú verejnosť

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A