Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mlynské nivy 47, Bratislava 821 09
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35829052
Web:  https://www.seas.sk
SK NACE:  Výroba elektriny [35110]

Všeobecná charakteristika

Výroba a predaj elektriny. Výroba a predaj tepla, poskytovanie podporných služieb pre elektrizačnú sústavu.

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A