Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dolné Hony 2, Nitra 949 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36861162
Web:  http://www.smrc-automotive.com/
SK NACE:  Výroba ostatných plastových výrobkov [22290]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť so zameraním na plastové diely, vstrekovanie plastov pre automotive - interiéry vozidiel, prístrojové dosky, dverové panely, dekoratívne časti interiérov vozidiel

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Automobilový dodávateľ komponentov a systémov s pridanou hodnotou pre výrobcov automobilov, zameranie aj na inovatívne technológie vo svojej oblasti.
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)