Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 974 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  50634526
Web:  https://sophistit.com/sk/
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

Všeobecná charakteristika

Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Odborníci na kybernetickú bezpečnosť
Prípad použitia (Use case):  Bezpečnosť
Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Neurčené / N/A