Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Zámocká 5 811 01 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  47630086
Web:  https://www.spacemanic.com/
SK NACE:  Poradenstvo týkajúce sa počítačov [62020], Služby pre tlač a médiá [18130]

Všeobecná charakteristika

Sspoločnosť so zameraním na satelitné komponenty

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Integrátor satelitných misií zameraný na poskytovanie inovatívnych a spoľahlivých nanosatelitných riešení, platforiem, komponentov a služieb
Funkcia v ekosystéme: Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava