Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Okrajová 33, 080 05 Prešov
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31687580
Web:  https://www.spinea.sk
SK NACE:  Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov [28150]

Všeobecná charakteristika

Výskum, vývoj, výroba a predaj ložiskových reduktorov s konštantným prevodom

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A