Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Nám. Slobody 17, Bratislava 81231
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  30813069
Web:  https://www.saits.sjf.stuba.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Organizácia združujúca inžinierov a technikov zo sféry automobilového a príbuzného priemyslu, sprostredkovanie najnovších vedecko-technických poznatkov zo sveta, poskytovanie odborných posudkov a vzdelávanie

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A