Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  51865467
Web:  https://www.sse.sk/
SK NACE:  Výroba elektriny [35110], Predaj elektriny [35140]

Všeobecná charakteristika

Distribúcia elektrickej energie a plynu. Inžinierske činnosti

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)