Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Twin City C, Mlynské Nivy 16, Bratislava 821 09
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35892030
Web:  https://www.sygic.com
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

Všeobecná charakteristika

Vývoj GPS navigácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows phone

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

GPS navigácie do mobilov pre dopravu
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)