Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mierová 84, 937 01 Želiezovce
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  34142754
Web:  https://www.symartech.sk
SK NACE:  Nešpecializovaný veľkoobchod [46900]

Všeobecná charakteristika

Výroba káblových zväzkov do automobilov. Líder na trhu s automatickými a poloautomatickými strojmi na spracovanie káblov

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)