Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Hoštáky 910/49, Myjava 907 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36327204
Web:  https://www.tind.sk
SK NACE:  Výroba ostatných elektrických zariadení [27900]

Všeobecná charakteristika

IT spoločnosť vyvíjajúca hardvér a softvér a poskytujúca služby v oblasti priemyselnej komunikácie, riadenia osvetlenia, systémov senzorov a aktuátorov inteligentných budov, SmartMetering

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Výskum a vývoj v oblasti priemyselnej automatizácie, informačných a komunikačných technológii, tvorba a implementácia softvéru v širokom rozsahu. Úspešný žiadateľ Výskum a inovácia komplexného "SMART telemetry unit" riešenia z OPVaI.
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)