Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Štefánikova 887/53, Poprad 058 01
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31699847
Web:  https://www.tatravagonka.com
SK NACE:  Výroba železničných lokomotív a vozového parku [30200]

Všeobecná charakteristika

Výroba podvozkov, koľajových vozidiel pre nákladnú a osobnú dopravu, jednoúčelových strojov a zariadení

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Inteligentné logistické systémy. Možnosť zapojenia sa do výroby autonómnych vagonóv. Vývoj inovatívnych nákladných vagónov a podvozkov.
Prípad použitia (Use case):  Žiadne
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Nákladná
Mód dopravy:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná