Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Letná 9, Košice 04200
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397610
Web:  https://www.sjf.tuke.sk/paic/en/
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Výskumná a vzdelávacia inštitúcia technického zamerania

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná