Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: T.G.Masaryka 24 96001 Zvolen
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397440
Web:  https://www.tuzvo.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Výskumná a vzdelávacia inštitúcia technického zamerania

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A