Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: na Slovensku iba zastúpenie
Slovensko
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  N/A
Web:  https://www.teskalabs.com
SK NACE:  N/A

Všeobecná charakteristika

Výrobca softvérových produktov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

ETSI certikovaný produkt, skúsenosti s tvorbou, nasadením, architektúrou komunikačných riešení
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)