Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  00009687
Web:  https://www.teslalh.sk
SK NACE:  Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia [25500]

Všeobecná charakteristika

Vývoj a výroba telekomunikačných zariadení. CNC obrábanie, kovovýroba a elektrotechnická výroba

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Vývoj a výroba nabíjacej infraštruktúry-AC stanice na striedavý prúd, AC a DC verejné nabíjacie stanice, HPC stanice, nabíjacie lampy verejného osvetlenia, komunikačné moduly pre operátorov nabíjacích sietí
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)