Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Povodská cesta 18 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  51267942
Web:  https://www.terminalzilina.sk/
SK NACE:  Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností [68200]

Všeobecná charakteristika

Prevádzkovateľ terminálu intermodálnej prepravy

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

2. Terminál intermodálnej prepravy
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Nákladná
Mód dopravy:  Multimodálna / kombinovaná