Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Seredská 4083/32 917 05 Trnava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  51976269
Web:  https://www.tirntechnology.com
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090], Výroba počítačov a periférnych zariadení [26200]

Všeobecná charakteristika

Vývoj automotive a enterprise softvéru

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Softv. riešenie Electroad zjednodušuje prevádzku flotíl zloženú z akýchkoľvek el.vozidiel, zlepšuje jej využívanie, optimalizuje náklady a skracuje návratnosť investície vďaka veľmi presnej a real-time predikcii spotreby, dojazdu, ceny jazdy a nab. času
Prípad použitia (Use case):  Vzdialená asistencia vodičovi
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)