Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: M.R. Štefánika 139 010 01 Žilina
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35741236
Web:  https://www.transdata.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090], Počítačové programovanie [62010]

Všeobecná charakteristika

Mobilné technológie a e-commerce v spojení s verejnou dopravou, informačné a komunikačné technológie vo verejnej doprave a projekcia moderných platobných metód do praktického používania, integrovaná verejná doprava

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Informačné a komunikačné technológie vo verejnej doprave a projekcia moderných platobných metód do praktického používania, integrovaná verejná doprava
Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná