Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Biela 419/6, Bratislava 81101
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  30808847
Web:  https://www.unia-miest.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Organizácia s cieľom obhajoby práv a záujmov miest vo vzťahu k zákondarnej a výkonnej štátnej moci, prezentovania významu miest ako centier regiónov

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A