Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Central 5, Ševčenkova 34 851 01 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35771917
Web:  https://unicorn.com/sk
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

Všeobecná charakteristika

Európska spoločnosť poskytujúca informačné systémy a riešenia z oblasti IT

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)