Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Krasovského 15, Bratislava 851 01
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  00653501
Web:  https://www.uniqa.sk
SK NACE:  Neživotné poistenie [65120]

Všeobecná charakteristika

Univerzálna poisťovacia spoločnosť

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Poistenie dopravných prostriedkov
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná