Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397865
Web:  https://fmph.uniba.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Výskumná a vzdelávacia inštitúcia

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A