Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Šrobárova 2, Košice 04180
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397768
Web:  https://www.nato-batteries.science.upjs.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Univerzitná vysoká škola poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie univerzitného typu

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Výskum a testovanie nových elektródových materiálov pre lítium-iónové a Li-S batérie na Katedre fyzikálnej chémie UPJŠ.
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná