Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Rusovská cesta 50, 85101 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  N/A
Web:  https://www.vpowerlabs.com
SK NACE:  N/A

Všeobecná charakteristika

Služby v oblasti skladovania energie, IoT smart cities

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Skladovanie energie a inteligentné siete, inštalácia vysokokapacitných inteligentných batérií a ich agregácia do virtuálnej elektrárne prevádzkovanej a spravovanej spoločnosťou
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A