Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Odborárska 21 831 02 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  52251292
Web:  https://www.visionsystems.sk
SK NACE:  Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie [26510], Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n. [28290]

Všeobecná charakteristika

Vývoj a tvorba SW a HW, elektronických a optických systémov na zákazku, riadiace systémy, automatizácia, kontrola kvality

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Spoločnosť ponúka produkty pre IM ako Roadscanner - skenovanie vozovky (výtlky, praskliny, vodorovné značenie) a Laser traffic counter (meranie hustoty premávky)
Prípad použitia (Use case):  Žiadne
Funkcia v ekosystéme: Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)