Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: J. Jonáša 1, Bratislava 843 02
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35757442
Web:  http://www.volkswagen.sk
SK NACE:  Výroba motorových vozidiel [29100]

Všeobecná charakteristika

Výrobca automobilov

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)