Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Bajkalská 5/B 831 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  45301727
Web:  https://www.voltia.com
SK NACE:  Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí [42220]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť Voltia sa zameriava na oblasť logistiky a dodávok. Jej sesterská spoločnosť GreenWay stavia a prevádzkuje dobíjacie stanice elektrických vozidiel

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Produkty: Elektrické dodávky pre poštové a kuriérske služby (predpoklad 10 000 kusov ročne) na mieru pre mestá, plánovanie nasadenia -poradenstvo a implementácia podpory pre spoločnosti, ktoré majú záujem o zmenu svojho vozového parku na elektrický, EVXpert - bezpl
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná