Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  36342645
Web:  https://www.dti.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Súkromná vysoká škola

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A