Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Pod Sokolice 35, 911 01 Trenčín
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  34112430
Web:  https://www.teamxray.com
SK NACE:  Výroba hier a hračiek [32400]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť so zameraním na špeciálne malé automobily

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)