Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Bardejovská 6, Košice 04329
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  42240557
Web:  https://zovmhd.sk/
SK NACE:  Činnosti odborových organizácií [94200]

Všeobecná charakteristika

Základná odborová organizácia vodičov mestskej hromadnej dopravy pri DPMK

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)