Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 96501
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  45736936
Web:  http://www.zassv.sk/
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Recyklácia, spracovanie starých vozidiel a odhlásenie z národnej evidencie

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)