Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Univerzitná 8215/1, Žilina 01026
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397563
Web:  http://www.kme.uniza.sk/
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Výskum v oblasti elektricných vozidiel, technológie riadenia procesov, informatizácie procesov, siete

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

výskum v oblasti pohonných zariadení hybridných a plne elektrických vozidiel, batérií a nabíjania, elektrický prenos výkonu a pohybu vozidiel Neúspešný partner projektu Výskum a vývoj inteligentného systému nabíjania elektromobilov s kompenzátorom špičkových odberov a obnoviteľným zdrojom energie žiadateľa ETOP WHEELS ASSEMBLING, s. r. o. z OPVaI
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Neurčené / N/A