Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Univerzitná 8215/1, Žilina 01026
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397563
Web:  https://www.ucv.uniza.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia so zameraním na dopravu a spoje ale i ďalšie oblasti. Súčasťou univerzity sú o.i. i pracoviská Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, CETRA – Ústav dopravy a i.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Vedeckovýskumná činnosť v oblasti IM, štandardizácia a technické špecifikácie pre rôzne riešenia inteligentných dopravných systémov
Prípad použitia (Use case):  Práce na ceste (road works)
Autonómne a automatizované zaparkovanie
Autonómna jazda v zhoršených poveternostných podmienkach
Platooning osobných vozidiel a kamiónov
Mestské križovatky
Bezpečnosť
Zdieľanie automobilov
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná