Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Univerzitná 8215/1, Žilina 01026
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397563
Web:  https://uvp.uniza.sk/sk_SK/kontakt/
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Výskum v oblasti inteligentných dopravných systémov, inteligentných výrobných systémov, pokrokových materiálov a technológií, informačných a komunikačných technológií

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

IDS
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Neurčené / N/A