Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: 1. mája 32, 010 01 Žilina
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  45739757
Web:  https://www.usi.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Znalecký ústav pre znaleckú činnosť v technických odvetviach

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A