Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Koniarekova 19, Trnava 917 21
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  34108513
Web:  https://www.zos.sk
SK NACE:  Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov [33170]

Všeobecná charakteristika

Výroba, oprava a modernizácia železničných vozňov. Strojárska výroba a obrábanie materiálov

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Člen medzinárodného projektu zameraného na manažment dopravných systémov
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná