Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Framborská 291/12 01001 Žilina
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  00605026
Web:  https://www.zad.sk
SK NACE:  Činnosti ostatných členských organizácií [94999]

Všeobecná charakteristika

Profesijné združenie autobusových dopravcov

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)