Dňa 19. 11. 2021 sa uskutoční virtuálne podujatie určené pre potenciálnych uchádzačov o granty na akcie MSCA Staff Exchanges.  V rámci programu sa dozviete viac o pravidlách, možnostiach ako vytvoriť konzorcium, procese podávania žiadostí, dostupnosti finančných prostriedkov a kľúčových aspektoch prípravy úspešných návrhov.

Program:

  • 10:30 Úvodné poznámky
  • 10:40 Politický kontext a ciele MSCA
  • 11:00 Čo potrebujete vedieť o grantoch MSCA Staff Exchange
  • 11:30 Otázky a odpovede
  • 11:45 Panelová diskusia s úspešnými projektami z programu H2020-MSCA-RISE – pridaná hodnota globálnej spolupráce naprieč disciplínami a sektormi
  • 12:15 Otázky odpovede

Podujatie bude prebiehať v angličtine. Registrácia nie je potrebná, stačí sa pripojiť na livestream.

Otázky bude možné klásť prostredníctvom služby Slido (kód udalosti #SE21).

Zdroj: Z webového portálu Národného kontaktného bodu