ITS Congress patrí medzi vlajkové podujatia v oblasti inteligentnej mobility a digitalizácie dopravy. Tieto kongresy majú svoje regionálne podujatia - v Európe organizuje každoročne takýto kongres ERTICO - ITS Europe, platforma združujúca 120 spoločností a organizácií a zameraná na vývoj a implementáciu inteligentných dopravných systémov.