MOBILITY & TRANSPORT DAYS je odborné podujatie, ktorého nosnou časťou je match-making pre všetky typy účastníkov (firmy, start-upy, asociácie, klastre, univerzity, výskumné inštitúcie, samosprávy, investori a pod.), kde sa stretnú poprední odborníci z oblasti dopravy a mobility predovšetkým z regiónu V4 a Litvy, ale aj ďalších krajín Európy, s cieľom nájsť si projektových partnerov pre výzvy klastra 5 programu Horizont Európa. S potenciálnymi partnermi sa účastníci stretnú na vopred naplánovaných 20-minútových online stretnutiach.

Registrovať sa je možné bezplatne na tomto odkaze.