Slovenská kooperačná burza je najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie organizované Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu už od roku 2007.
Cieľom je prepájanie slovenských a zahraničných podnikateľov cez bilaterálne rokovania, prezentácia ekonomického potenciálu Slovenska ako aj sprostredkovanie možností nadviazania partnerstiev medzi podnikateľskou a akademickou obcou spoločne s vedeckými inštitúciami. Pravidelnou súčasťou sú panelové diskusie na aktuálne témy s renomovanými rečníkmi, konzultácie s expertmi z jednotlivých odborov SARIO a zaujímavý sprievodný program, prispôsobený téme podujatia a aktuálnym trendom priemyslu

Hlavnou témou tohto ročníka slovenskej kooperačnej burzy je Moderný priemysel – Nové tempo technologického pokroku udržia len firmy s digitálnou podporou inovácií. Už 15. ročník podujatia pokryje aktuálne témy priemyslu a priamo poskytne priestor pre získanie nových obchodných príležitostí a kontraktov. Podujatie sa bude konať pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v spolupráci s významnými partnermi.

Program:

Moderované panelové diskusie:
Inteligentné technológie v podnikových procesoch – cesta k inovačnej pružnosti - ako správne zacieliť inovačné úsilie a vyhnúť sa chybám a zdržaniam
Technologické a digitálne inovácie v online komunikácii so zákazníkmi - úspešne aplikované slovenské projekty a riešenia
Inteligentné riešenia vo výskume a vývoji vodíkových inovácií - filozofia napĺňania Národnej vodíkovej stratégie a konkrétne projekty

Bilaterálne rokovania
- kooperačné stretnutia účastníkov podľa vlastného výberu

Individuálne konzultácie
1. Užitočné informácie pre slovenské firmy - Podpora exportu
2. Podnikateľské misie SARIO – Úspešné príbehy slovenských firiem
3. Užitočné informácie pre zahraničné firmy - Podnikanie a investovanie na Slovensku
Predstavenie projektov inovatívnych firiem, univerzít a vedeckých pracovísk

Registrácia je možná do 6. októbra na matchmakingfairbratislava2021.sario.sk