Európska rada pre inovácie (EIC), ktorá bola spustená v marci 2021 sa dočká v dňoch 24.- 25. 11. 2021 svojho prvého summitu. Ten sa bude konať v Bruseli a bude mať aj online podobu. Na tejto jeden a pol dňovej hybridnej akcii, ktorú otvorí eurokomisárka Mariya Gabriel bude mať verejnosť možnosť sledovať veľké množstvo inšpirujúcich prejavov, workshopov, pitch prezentácií, ceremónií odovzdávania cien EIC vrátane cien pre ženy inovátorky či slávnostné spustenie EIC fóra.

Summit bude lákadlom pre rýchlo rastúce európske start-upy a inovátorov, najmä malé a stredné podniky, výskumníkov či veľké firmy ako aj potenciálnych investorov či rizikový kapitál. Všetkým účastníkom poskytne jedinečnú možnosť sieťovania a nadväzovania nových kontaktov na spoluprácu.

Ťažiskom programu bude Európska rada pre inovácie (Od startupov po scaleupy), politiky na podporu inovačných ekosystémov a vznikajúce technológie. Naviac sa zúčastnení dozvedia novinky o možnostiach financovania svojich inovácií z EIC. Viac informácií bude k dispozícií v nasledovných týždňoch.

Na podujatie je potrebná registrácia.

Pre aktuality týkajúce sa tohto podujatia sledujte EIC na Twitteri.

Viac informácií o EIC

Zdroj: Webový portál Národného kontaktného bodu pre Horizont