Medzinárodný samit slúži ako platforma pre mnoho popredných hlasov v oblasti inteligentnej mobility z celého sveta.

Každoročne sa tejto udalosti zúčastňuje viac ako 5 000 účastníkov z viac ako 40 krajín vrátane tvorcov politík na najvyššej úrovni z priemyslu a akademickej obce.